Za prikaz bannera potreban je Flash player

Grijanje Nikolić d.o.o. nudi servis i popravke cirko / kombi aparata i kotlova te protočnih bojlera i plinskih peći...

Grijanje Nikolić

Trebate li neku od usluga:

servis, popravak, podešavanje, regulacija, ispitivanje, demontaža, montaža, ugradnja, čišćenje, reparatura, zamjena, izmjena, održavanje

za plinski, kombi ili fasadni bojler, plinsko trošilo, cirko centralu, vodenu armaturu, plinski kotao, kotao VK, spremnik, plinsku peć, plamenik, fasadnu peć, štednjak, kamin,
ili Vam problema zadaje pumpa, ekspanzijska posuda, spremnik tople vode, manometar, azbest, magnezijeva anoda, neki elektronski dijelovi, mikroprekidač, kondenzacijski uređaj, vodena armatura, odzračni dimovodni sustav, itd. obratite nam se sa povjerenjem.

U roku izvršiti ćemo uslugu te izdati potvrdu o ispravniti trošila – atest. Cijenik usluga - download...

Servis – popravci cirko, kombi aparata i kotlova

Kontrola i regulacija sa izmjerom povratnih plinova

Servis kombi aparata sa izmjerom povrata dimnih plinova

Redovno godišnje održavanje kombi i cirko uređaja

Servis cirko aparata sa izmjerom povrata dimnih plinova

VUI servis i čišćenje spremnika tople vode

Pokretanje pumpe za grijanje, nadopuna i odzračivanje

Izmjena pumpe i odzračivanje sistema grijanja

Kontrola i tlačenje ekspanzijske posude

Izmjena ekspanzijske posude, manometra, odzračnog lončića, izlaznog termostata, mikroprekidača, elektroničke ploče, dijela na vodenoj armaturi

Demontaža aparata i otprema u servis

Montaža aparata s dostavom

Ugradnja solo prekidača, direktnog punjenja

Reparatura trosmjernog ventila (VGV)

Reparatura skretnice na plinskim kombi bojlerima

Čišćenje elekroda paljenja i primarnog izmjenjivača, elektrode paljenja i plamenika, sekundarnog izmjenjivača, plamenika i pripalnog plamenika (VGH), pripalnog plamenika na plinskim kotlovima, sanitarnog grijača (sekundarnog izmjenjivača)

Zamjena magnezijeve anode na VGH

Zamjena magnezijeve anode na kotlovima za toplu vode

VGH - čišćenje kamenca

Zamjena elektronskih dijelova na kotlovima

Servis VK kotlova, plinskih kotlova

Puštanje u pogon i ovjera garancije (kombi i cirko)

Servis kondenzacijskih uređaja

Otklanjanje kvarova i pregled dimovodnog sustava

Servis plinskog bojlera 5 litara, 10 i 13 litara

Puštanje u pogon bojlera 5, 10 i 13 litara

Puštanje u pogon kotlova VK i spremnika

Servis vodene armature na MAG-ovima

Podešavanje protočnog bojlera na drugi plin

Ispitivanje instalacije mjernim instrumentima

Puštanje u pogon kondenzacijskih uređaja

Servis kondenzaciijskih uređaja

Servis - povravci protočnih bojlera i plinskih peći

Popravci omanjih kvarova sa izmjerom povratnih plinova

Servis plinskog bojlera 5, 10 i 13 lit

Puštanje u pogon bojlera 5, 10 i 13 lit.

Servis vodene armature na MAG-ovima bez dijelova

Servis plinskih peći na dimnjak (demontaža i montaža)

Servis fasadne plinske peći (demontaža i montaža)

Demontaža starog i montaža novog bojlera 10 i 13 lit.

Montaža štednjaka, fasadne peći, fasadnog bojlera

Montaža peći na dimnjak bez dimovoda

Podešavanje peći na drugi plin

Podešavanje protočnog bojlera na drugi plin

Uređaj za kamin - servis, čišćenje žižka, zamjena azbesta

Ugradnja solo prekidača

Ispitivanje i potvrda o ispravnosti plinskog trošila

Ispitivanje i potvrda o ispravnosti plinskog trošila